Jelentkezés felnőttoktatásra

A Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium felvételt hirdet a felnőttoktatás keretében szeptemberben induló esti tagozatos gimnáziumi képzésére. A képzés során tanulóink az alábbi tantárgyakat tanulják: magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, történelem, művészeti ismeretek, idegen nyelv. Az idegen nyelvek közül megfelelő létszám esetén német és angol nyelvet tanítunk, kisebb létszám esetén csak németet. Ebben az esetben lehetőség van az angol nyelvből önálló felkészülés után évente osztályozó vizsgát tenni.

A kötelező érettségi tantárgyak: magyar, történelem, matematika és egy tanult idegen nyelv. Kötelezően választandó további egy tantárgy, egyéni elképzelések szerint azonban további tantárgyakból is lehet vizsgázni.

A jelentkezés feltétele:

Legalább 8 általános iskolai végzettség és betöltött 16. életév.

Felvételi vizsga nincs, a feltételeknek megfelelő jelentkezők felvételt nyernek.

A képzési idő: 3 év

A megszerezhető végzettség: Gimnáziumi érettségi

A képzés és az azt lezáró érettségi vizsga ingyenes, térítési díj és tandíjmentes.

Az iskolában az oktatás hetente 2 délután (kedd, csütörtök) tartott órák keretében folyik.

Jelentkezés: 2014. június 28-én (szombat) 9-13 óráig

                                                     és

                     2014. július 05-én (szombat) 9-13 óráig

 

a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnáziumban (Sopron, Ferenczy J.u.7.)

A jelentkezők az alábbi iratokat hozzák magukkal:

– személyi igazolvány, lakcímkártya, TB kártya

– általános iskolai ill. a legmagasabb végzettséget tanúsító bizonyítvány

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.

Comments are closed.